Studentkårens logotyp, två storsjöodjur kring en jordglob med jämtlandsflaggan i topp

KÅRMEDLEM


Restaurang Cultum och café fikaön tillhör bolaget Östersunds Campusrestauranger AB (ÖCAB) som är helägt av Studentkåren i Östersund.


Som medlem i Studentkåren i Östersund har du 15% rabatt på allt i Restaurang Cultum och i fikaön förutom på alkohol.


Lunch äter du t.ex. för 81 kr/dag och en kopp kaffe betalar du 10,70 för som kårmedlem (om du köper kuponger).


Du har även rabatt på de sittningar som anordnas i restaurangen.